giá bơm bùn

Máy bơm hút bùn Tsurumi

Máy bơm hút bùn Tsurumi

Máy bơm hút bùn Tsurumi là máy bơm ứng dụng để bơm bùn, hỗn hợp bùn thải, chất lỏng,vật rắn lẫn trong bùn. Bơm hoạt động dựa trên cơ chế cánh khuấy phía đáy đánh tan bùn sau đó nhờ cơ chế nén ly tâm tăng áp suất từ đó giúp cánh quạt quay đẩy bùn, chất lỏng. Đây là dòng bơm yêu cầu cao hơn dòng bơm …