nhà phân phối máy khuấy tsurumi

Bảng Gía Máy Khuấy Tsurumi

Bảng Gía Máy Khuấy Tsurumi

Khái niệm Máy khuấy: Máy khuấy là thiết bị dùng để khuấy troonjj đồng nhất các thành phần (thường là chất lỏng) nước thải và các thành phần khác tạo thành thể đồng nhất tránh lắng đọng trầm tích, từ đó tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển thuận lợi. Đây là thiết bị có vai trò quan trọng trong hệ …