Phao tinanio

Phao báo mức nước thải TITANIO

Phao báo mức nước thải TITANIO

Phao báo mức nước thải TITANIO Phao báo mức Titanio có xuất xứ Italy. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, chất lượng, thiết kế và được kiểm soát chặt chẽ làm cho bộ điều chỉnh mức Titanio trở thành thiết bị kinh tế đáng tin cậy cao. Sản phẩm được hoạt động dựa trên nguyên lý vị trí …