Phao tinanio

Phao báo mức nước thải TITANIO

Phao báo mức nước thải TITANIO

Phao báo mức nước thải TITANIO Phao báo mức nước hay còn gọi là phao điện là thiết bị dùng để phát hiện mức nước trong bể trong tình trạng cạn hay đầy để từ đó phát tín hiệu để bơm hoạt động hay ngừng hoạt động. Việc sử dụng phao điện cho máy bơm nước sẽ giúp giải quyết thực tế bài toán phải trực …