Thay ruột bình tích áp Varem

Cách thay ruột bình tích áp

Cách thay ruột bình tích áp

Cách thay ruột bình tích áp * Khái niệm Bình tích áp lực là loại bình chứa dùng để tăng áp lực nước cho hệ thống thủy lực. Với nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, bình tích áp được sử dụng cho nhiều mục đích như: bù áp cho hệ thống phòng cháy, tăng áp cho hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống máy giặt, …