Cách tính thể tích Bình tích áp

Bình tích áp là loại bình chứa hoạt động dựa trên nguyên tắc nén áp suất, dùng để tích trữ năng lượng thủy lực, cung cấp năng lượng cho hệ thủy lực khi cần thiết. Hiện tại Bình tích áp đang được sử dụng nhiều để bù áp trong hệ phòng cháy chữa cháy, tăng áp lực nước các tầng giáp mái, tăng áp hệ thống vệ sinh, bồn rửa tay…Việc tính toán lựa chọn thể tích bình tích áp là rất quan trọng bởi việc lựa chọn phù hợp giúp cho hệ thống hoạt động ổn định
Muốn lựa chọn và tính toán bình phù hợp, người tiêu dùng cần tính toán và lưu ý những điểm sau đây:
Các thông số bình cần có lưu lượng max, lưu lượng min, cột áp max, cột áp min,
Ví dụ cụ thể cách tính thể tích bình tích áp
Lưu lượng max của bơm : 30m3/h
Lưu lượng min của bơm: 5m3/h
Cột áp max của bơm: 32m
Cột áp min của bơm: 11
Số lần máy bơm khởi động và tắt trong 1 giờ là 20
Khi đó ta có các thông số và công thức tính cho bình tích áp như sau :
+ Hệ số chênh lệch áp suất máy bơm = (Hmax + Hmin)/Hmax= (32+11)/32=1,34m

+ Lưu lượng trung bình của máy bơm = (Qmax + Qmin)/2 = (30+ 5m3/h)/2=17,5m3/h = 4,86l/s
+ Thời gian vận hành 1 chu kỳ của máy bơm tăng áp  = 3600/(20×1) = 180s
+ Thời gian bình tích áp có thể lưu trữ = 20%x 180 = 36s
+ Thể tích của bình tích áp = 36 x 4,86 = 174,96 lít
+ Thể tích thực của bình = 174,96/0,26=672,9 lít

Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất một số hãng bình lớn: Bình tích áp Varem , bình tích áp Aquasystem có các loại áp lực 6bar, 8bar, 10bar, 16bar, 25bar. Thường trong các quy mô dân dung thì chỉ cần sử dụng bình áp lực 6bar, 8bar Còn trong ứng dụng công nghiệp thì sử dụng bình 10bar hoặc 16bar. Rất hiếm ít trường hợp sử dụng đến bình 25bar
Trên đây là công thức tính cơ bản để chọn thể tích bình tích . Để có thể tính chính xác nhất Qúy khách hàng cần tham khảo bên tư vấn thiết kế để có lựa chọn chính xác nhất vì thực tế còn phụ thuộc vào cột áp thực tế công trình, kích thước đường ống đi, hiệu suất của từng hãng bơm đạt được ở chế độ đầy tải…
Bài viết hi vọng Qúy Khách Hàng lựa chọn được thể tích phù hợp nhất với công trình!